Innebalkong

Idag har vi börjat förverkliga en sent påkommen idé, ett avsteg från ursprungsplanen i form av en altan inomhus. För att utnyttja takhöjd och den stora ytan i storstugan kom vi på att vi faktiskt med ganska enkla medel kan utöka loftet med en vidbyggd balkong. Vi tror det kommer … Läs mer

Tak över huvudet

Äntligen har vi börjat fått tak över huvudet. Arbetet med takläggning är ett i högsta grad väderberoende moment. Det vi absolut vill undvika är förstås regn på råsponten. På andra plats på den inverterade önskelistan kommer hård vind. Det är hart när hopplöst att lägga takpapp om vänervinden bestämmer sig för att ligga på ordentligt. Prognoserna visar på uppehållsväder men risken verkar finnas att vindarna kommer att kunna ställa till problem för oss under kommande vecka. Vi ber en bön till vädergudarna ikväll… Läs mer